Sovittelu

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Direktiivin 2008/52/EY 6 artiklan mukaisesti tehty hakemus on toimitettava sen piirituomioistuimen (tribunal d’arrondissement) presidentille, jonka tuomiopiirissä sen henkilön kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sijaitsee, jota vastaan sovittelulla aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoa haetaan. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Luxemburgissa, hakemus toimitetaan sen piirituomioistuimen presidentille, jonka tuomiopiirissä sovittelulla aikaansaatu sopimus pannaan täytäntöön.

Osoitteet:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Päivitetty viimeksi: 03/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.