Sovittelu

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Sovittelu


*pakollinen kenttä

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Viranomainen, jolla on toimivalta ottaa vastaan hakemukset sovittelussa aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamiseksi, on siviiliprosessilain 18313 artiklan nojalla:

- asiaa käsittelevä tuomioistuin, jos sovitteluun on päädytty tuomioistuimen kehotuksesta,

- jos asia on soviteltu tuomioistuimen ulkopuolella (sopimuksen perusteella), toimivalta kuuluu sille tuomioistuimelle, joka olisi toimivaltainen käsittelemään asian yleisen tai yksinomaisen toimivallan perusteella, ks. siviiliprosessilain 28–30 ja 38–42 §. Käytännössä tämä tarkoittaa sen paikkakunnan tuomioistuinta, jossa on velallisen asuin- tai toimipaikka tai jossa esimerkiksi kiinteistö sijaitsee. Kun kyseessä ovat vanhempien ja lasten väliset suhteet, toimivaltainen on velkojan asuinpaikan tuomioistuin.

Päivitetty viimeksi: 05/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.