Sovittelu

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Sovittelu


*pakollinen kenttä

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Seuraavilla viranomaisilla on kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan lain (97/1963) 68 a §:n mukaisesti (menettelysäännöt sellaisina kuin ne ovat muutettuna) toimivalta vastaanottaa direktiivin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia hakemuksia edellyttäen, että kyseisessä laissa säädetyt ehdot täyttyvät:

a) Bratislavan aluetuomioistuin (Krajský súd v Bratislave) avioliittoa, vanhemmuuden vahvistamista ja adoptiota koskevissa asioissa;

b) piirituomioistuin (okresný súd), jonka toimivaltaan lapsen asuinpaikka kuuluu, tai jos lapsella ei ole asuinpaikkaa, piirituomioistuin, jonka alueella lapsi oleskelee. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, Bratislava II:n kaupungintuomioistuin (Mestský súd Bratislava II) on toimivaltainen tapauksissa, jotka liittyvät lapsen huoltoon tai tapaamisoikeuteen;

c) jos toimivaltaista tuomioistuinta ei voida määrittää kohdan b perusteella, tuomioistuin, jolla on toimivalta määrätä päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta tai täytäntöönpanovaltuutuksesta (Banská Bystrican piirituomioistuin (Okresný súd Banská Bystrica)). Jos päätös ei edellytä täytäntöönpanoa, toimivalta on yleisellä tuomioistuimella, joka on toimivaltainen tunnustettavan päätöksen kohteena olevaan henkilöön nähden; jos tällaista tuomioistuinta ei ole, toimivaltainen viranomainen on Trnavan piirituomioistuin (Okresný súd Trnava).

Päivitetty viimeksi: 09/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.