Sovittelu

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovenia

Sovittelu


*pakollinen kenttä

10 artikla - Tiedot toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista

Sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetun lain (Slovenian tasavallan virallinen lehti 56/2008, 6.6.2008) 14 §:n 2 momentin mukaan osapuolet voivat sopia, että riita-asiassa tehty sovinto vahvistetaan notaarin antamalla välittömästi täytäntöönpanokelpoisella todistuksella, tuomioistuimen määräyksellä tai välimiesoikeuden ratkaisulla.

1. Välittömästi täytäntöönpanokelpoisen notaarintodistuksen laatiminen:

Välittömästi täytäntöönpanokelpoisen todistuksen laatii notaari (Notaarilain 2 ja 3 artikla, kolmas virallinen konsolidoitu versio, Slovenian tasavallan virallinen lehti 2/2007 virallisissa lehdissä 33/2007 ja 45/2008 julkaistuin muutoksin).

Ajantasaista tietoa notaareista on Slovenian notaarikamarin (Notarska zbornica Slovenije) verkkosivuilla.

Päivitetty viimeksi: 30/01/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.