Mirenje

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Sljedeće su informacije navedene u skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima.

Kako bi pisani sporazum sklopljen tijekom postupka mirenja postao izvršan, stranke u postupku mogu se obratiti javnom bilježniku (Notar), pred kojim mogu sklopiti sporazum ili zatražiti da javni bilježnik službeno ovjeri postojeći pisani sporazum i tako ga učini javnom ispravom, u skladu s člankom 54. Javnobilježničkog zakonika (Notariatsordnung). Isto tako, stranke mogu pred bilo kojim okružnim sudom (Bezirksgericht) sklopiti nagodbu o sadržaju pisanog sporazuma.

Posljednji put ažurirano: 10/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.