Mirenje

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

„Sudovi” nadležni za izvršenje sporazuma o mirenju prema potrebi su: mirovni sudac, istražni sudac, prvostupanjski sud, trgovački sud, radni sud, žalbeni sud, a u slučaju postupka privremene pravne zaštite, predsjednik suda.

Jedino „drugo tijelo” koje prema potrebi može izvršiti sporazum o mirenju jest javni bilježnik na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o javnim bilježnicima od 16. ožujka 1803.

Posljednji put ažurirano: 17/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.