Mirenje

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Republika Cipar odredila je okružne sudove nadležnima za zaprimanje zahtjeva u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.