Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Mirenje

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Engleska i Wales

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Ako tražite izvršenje prekograničnog sporazuma o mirenju u Engleskoj i Walesu koji prethodno nije proglašen izvršivim u nekoj drugoj državi članici EU-a, potrebno je podnijeti zahtjev u skladu s postupcima u nastavku.

• Ako sudjelujete u sudskom postupku koji se vodi u Engleskoj i Walesu i koji je povezan s predmetom mirenja, zahtjev podnosite istom sudu.

• Ako ne sudjelujete u sudskom postupku koji se vodi u Engleskoj i Walesu i postupak mirenja se odnosi na građanski i trgovački predmet (ali ne i na obiteljski predmet), zahtjev za proglašenje izvršivosti sadržaja predmetnog sporazuma o mirenju podnosite visokom sudu ili drugom sudu s popisa u nastavku za koji je navedeno da rješava „građanske” predmete i koji bi bio nadležan za povezane postupke u slučaju da su takvi postupci (prije nego postupci mirenja) pokrenuti. Primjerice, zahtjev biste mogli podnijeti sudu u mjestu boravišta jedne ili više stranaka ili, ako se predmet mirenja odnosi na zemljište, sudu nadležnom za okrug u kojem se nalazi zemljište.

• Ako ne sudjelujete u sudskom postupku koji se vodi u Engleskoj i Walesu i postupak mirenja se odnosi na obiteljski predmet, zahtjev podnosite sudu za koji je navedeno da rješava „obiteljske” predmete i koji bi bio nadležan za povezane postupke u slučaju da su takvi postupci (prije nego postupci mirenja) pokrenuti. Budući da je pitanje sudske nadležnosti u obiteljskim predmetima često povezano sa sporovima/sadržajem sporazuma, zainteresirane strane bi upite trebale upućivati sudu u mjestu boravišta jedne ili više stranaka. Alternativno, zainteresirane strane pravne savjete o odgovarajućem sudu mogu zatražiti od odvjetnika koji se bave obiteljskim pravom u Engleskoj i Walesu.

Ako tražite izvršenje prekograničnog sporazuma o mirenju u Engleskoj i Walesu koji je prethodno proglašen izvršivim u nekoj drugoj državi članici EU-a, potrebno je podnijeti zahtjev u skladu s postupcima koji su:

za građanske i trgovačke predmete (s izuzetkom obiteljskih predmeta) utvrđeni u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena). Zahtjev se može podnositi samo Visokom sudu pravde;

za obiteljske predmete

i. utvrđeni u prethodno navedenoj Uredbi Vijeća (EZ) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. i/ili

ii. u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću.

Ažurirani popis nadležnih sudova dostupan je na sljedećoj poveznici: Pretraživač sudova

Posljednji put ažurirano: 12/04/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.