Mirenje

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Direktiva o mirenju 2008/52/EZ prenesena je u estonsko pravo Zakonom o mirenju.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Zahtjev za proglašenje izvršnosti pisanog sporazuma nakon završetka postupka mirenja podnosi se okružnom sudu (maakohus) u čijoj je nadležnosti proveden postupak mirenja. Podaci za kontakt okružnih sudova dostupni su na internetskim stranicama sudova. Morat ćete platiti državnu pristojbu od 50 EUR.

Sporazum postignut postupkom mirenja koji vodi zaprisegnuti odvjetnik ili javni bilježnik (članak 2. stavci 2. i 3. Zakona o mirenju) može ovjeriti i javni bilježnik. Podaci za kontakt dostupni su na poveznici Pronađi javnog bilježnika. Morat ćete platiti državnu pristojbu od 51,13 EUR.

Izvršnost sporazuma uređena je člankom 14. Zakona o mirenju. Postupak proglašenja izvršnosti sporazuma koji provodi sud uređen je člancima 627.1 i 627.2 Zakona o parničnom postupku. Javni bilježnik ovjerit će sporazum prema postupku iz Zakona o javnom bilježništvu i obvezati dužnika da pristane na trenutačno obvezno izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.