Mirenje

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Nadležni sud

Nagodba iz ovog poglavlja može se proglasiti izvršnom na okružnom sudu u čijoj nadležnosti stranka nagodbe ima prebivalište ili stalno boravište. Ako ni jedna stranka nema prebivalište ili stalno boravište u Finskoj, nadležan je Okružni sud u Helsinkiju. Informacije o nadležnim okružnim sudovima dostupne su u elektroničkom obliku na internetskim stranicama koje održava Ministarstvo pravosuđa http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.