Mirenje

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Tijela nadležna za izvršenje sporazuma postignutih mirenjem su ona tijela koja su stvarno nadležna za rješavanje spora.

U svojstvu miritelja javni bilježnici mogu izvršavati sporazume postignute mirenjem pod uvjetom da su sporazumi sklopljeni u njihovoj nazočnosti i da su im priloženi nalozi za izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 24/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.