Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
  Swipe to change

  Mirenje

  Njemačka

  Sadržaj omogućio
  Njemačka

  PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

  Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

  Njemačka

  Mirenje


  *obvezan unos

  Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

  Nadležnost za zaprimanje zahtjeva za proglašenje izvršivosti ovisi o naravi sporazuma o mirenju. Izvršivost sporazuma o mirenju podliježe uobičajenim pravilima.

  To znači da se sporazumi o mirenju u Njemačkoj mogu izvršavati samo kao sudske nagodbe ili nagodbe koje je odobrio sud (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, članak 794. stavak 1. točka (1) Zakona o parničnom postupku (ZPO); članak 86. stavak 1. točka (2) i članak 156. stavak 2. Zakona o postupcima u obiteljskim predmetima i nadležnosti u izvanparničnim predmetima (FamFG); članak 86. stavak 1. točka (3) i članak 36. FamFG-a) na temelju izvršivog javnobilježničkog akta (vollstreckbare notarielle Urkunden, članak 794. stavak 1. točka (5) i članak 797. ZPO-a; članak 86. stavak 1. točka (3) FamFG-a, članak 794. stavak 1. točka (5) ZPO-a) ili izvšivih instrumenata Ureda za skrb o djeci koji se odnose na uzdržavanje (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, članak 59. stavak 1., prva rečenica, točke 3. i 4. te članak 60. VIII. toma Socijalnog zakonika (SGB)) ili na temelju nagodbe koju su sastavili i proglasili izvršivom odvjetnici (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, članak 794. stavak 1. točka (4b), članci 796.a i 796.b ZPO-a) ili na temelju izvršivih nagodbi koje su postignute pred tijelima nadležnima za rješavanje sporova (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, članak 794. stavak 1. točka (1) i članak 797.a ZPO-a). Nadležnost imaju sudovi ili javni bilježnici u skladu s uobičajenim pravilima ili lokalni sud u mjestu sjedišta tijela za rješavanje sporova.

  Ako sporazum o mirenju nije sastavljen u odgovarajućem obliku i stoga nije izvršiv, njegov sadržaj treba iznijeti na sudu koji je nadležan u skladu s uobičajenim pravilima i koji nakon toga može naložiti izvršavanje predmetnog sporazuma.

  Posljednji put ažurirano: 29/06/2022

  Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.