Mirenje

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Nadležnost za zaprimanje zahtjeva za proglašenje izvršivosti ovisi o naravi sporazuma o mirenju. Izvršivost sporazuma o mirenju podliježe uobičajenim pravilima.

To znači da se sporazumi o mirenju u Njemačkoj mogu izvršavati samo kao sudske nagodbe ili nagodbe koje je odobrio sud (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, članak 794. stavak 1. točka (1) Zakona o parničnom postupku (ZPO); članak 86. stavak 1. točka (2) i članak 156. stavak 2. Zakona o postupcima u obiteljskim predmetima i nadležnosti u izvanparničnim predmetima (FamFG); članak 86. stavak 1. točka (3) i članak 36. FamFG-a) na temelju izvršivog javnobilježničkog akta (vollstreckbare notarielle Urkunden, članak 794. stavak 1. točka (5) i članak 797. ZPO-a; članak 86. stavak 1. točka (3) FamFG-a, članak 794. stavak 1. točka (5) ZPO-a) ili izvšivih instrumenata Ureda za skrb o djeci koji se odnose na uzdržavanje (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, članak 59. stavak 1., prva rečenica, točke 3. i 4. te članak 60. VIII. toma Socijalnog zakonika (SGB)) ili na temelju nagodbe koju su sastavili i proglasili izvršivom odvjetnici (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche, članak 794. stavak 1. točka (4b), članci 796.a i 796.b ZPO-a) ili na temelju izvršivih nagodbi koje su postignute pred tijelima nadležnima za rješavanje sporova (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen, članak 794. stavak 1. točka (1) i članak 797.a ZPO-a). Nadležnost imaju sudovi ili javni bilježnici u skladu s uobičajenim pravilima ili lokalni sud u mjestu sjedišta tijela za rješavanje sporova.

Ako sporazum o mirenju nije sastavljen u odgovarajućem obliku i stoga nije izvršiv, njegov sadržaj treba iznijeti na sudu koji je nadležan u skladu s uobičajenim pravilima i koji nakon toga može naložiti izvršavanje predmetnog sporazuma.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.