Mirenje

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Nacionalno pravo  PDF (312 Kb) el


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Tijelo nadležno za primanje zahtjeva u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. Direktive je tajništvo jednočlanog Prvostupanjskog suda u regiji u kojoj je provedeno mirenje.

Posljednji put ažurirano: 16/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.