Mirenje

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Nacionalno pravo PDF (1648 Kb) hu


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Stranke mogu zatražiti izvršenje sadržaja svojeg sporazuma postignutog mirenjem. Mogu zatražiti sud ili javnog bilježnika (közjegyző) da odobri sporazum presudom ili da ga uključi u javnu ispravu (közokirat), koja se može izvršiti kasnije.

Posljednji put ažurirano: 28/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.