Medierea

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Irska

Mirenje


*obvezan unos

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

1. În cazul în care o instanţă în faţa căreia este introdusă o acţiune invită părţile să recurgă la mediere şi în urma acesteia rezultă, această instanţă este competentă să primească cererea de învestire cu formulă executorie.

2. În toate celelalte cazuri, autoritatea competentă pentru primirea cererilor de învestire cu formulă executorie este Master of the High Court.

Ultima actualizare: 29/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.