Mirenje

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Irska

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

1. Ako sud kojem je podnesena tužba pozove stranke da upotrijebe mirenje i mirenjem se postigne sporazum, taj je sud nadležan za primanje zahtjeva za izvršnost sporazuma.

2. U svim drugim slučajevima za primanje zahtjeva za izvršnost nadležan je tajnik Visokog suda (Master of the High Court).

Posljednji put ažurirano: 31/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.