Mirenje

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Nacionalno pravo PDF (476 Kb) it


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

U vezi s informacijama koje se zahtijevaju na temelju članka 6. stavka 3. Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008., treba napomenuti da u skladu s člankom 12. prvim stavkom Zakonodavne uredbe br. 28/2010 za prekogranične sporove iz članka 2. Direktive Zajednice pisani sporazum odobrava predsjednik suda u sudskom okrugu u kojem će se on izvršiti.

Posljednji put ažurirano: 08/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.