Mirenje

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Kad je riječ o provedbi tog članka, latvijska tijela obavješćuju da se u Republici Latviji zahtjevi za proglašenje sadržaja pisanog sporazuma koji proizlazi iz mirenja izvršnim podnose okružnim (gradskim) sudovima. Istodobno, latvijska tijela obavješćuju da se sadržaj pisanog sporazuma koji proizlazi iz mirenja u Latviji može učiniti izvršnim samo u mjeri u kojoj je to propisano Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima ili Uredbom Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima za postupke pokrenute prije 10. siječnja 2015.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.