Medjazzjoni

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Mirenje


*obvezan unos

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

It-talba skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2008/52/KE trid issir quddiem l-Imħallef li jippresedi t-"Tribunal d'arrondissement" fil-ġuriżdizzjoni fejn tkun domiċiljata l-persuna li kontriha tintalab l-eżekuzzjoni, jew fin-nuqqas ta’ domiċilju, fejn ikollha r-residenza. Jekk din il-persuna ma jkollhiex domiċilju u lanqas residenza fil-Lussemburgu, it-talba trid issir quddiem l-Imħallef li jippresedi t-"tribunal d'arrondissement" tal-lokalità fejn irid jiġi eżegwit il-ftehim ta' medjazzjoni.

Indirizzi:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire,

L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

L-aħħar aġġornament: 26/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.