Mirenje

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Zahtjeve u skladu s člankom 6. Direktive 2008/52/EZ trebalo bi podnijeti predsjedavajućem sucu okružnog suda (tribunal d'arrondissement) u mjestu u kojem osoba protiv koje se traži izvršenje sporazuma o mirenju ima domicil ili boravište. Ako osoba nema ni domicil ni boravište u Luksemburgu, zahtjev se podnosi predsjedavajućem sucu okružnog suda u mjestu izvršenja sporazuma o mirenju.

Adrese:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire,

L – 2080 Luxembourg

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Posljednji put ažurirano: 03/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.