Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Mirenje

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Sjeverna Irska

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Ako tražite izvršenje sporazuma o mirenju u Sjevernoj Irskoj, potrebno je podnijeti zahtjev u skladu sa sljedećim postupcima:

• ako još niste pokrenuli sudski postupak, potrebno je podnijeti zahtjev za proglašenje izvršivosti sporazuma o mirenju visokom sudu ili drugom sudu (vidjeti poveznicu);

• međutim, ako ste već uključeni u sudski postupak koji je u tijeku u Sjevernoj Irskoj, trebali biste podnijeti zahtjev za proglašenje izvršivosti sporazuma o mirenju na sudu na kojem je zakazano ročište u vašem predmetu.

Popis sudova dostupan je na stranicama sudske službe.

Posljednji put ažurirano: 25/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.