Mirenje

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U skladu s člankom  183.13 Zakona o parničnom postupku tijelo nadležno za zaprimanje zahtjeva za izvršenje pisane nagodbe koja je rezultat mirenja je:

– u slučaju sudskog postupka mirenja: sud koji razmatra predmet,

– u slučaju izvansudskog postupka mirenja (ugovorno): sud koji bi bio nadležan za razmatranje predmeta na temelju opće ili isključive nadležnosti, odnosno kako je utvrđeno u člancima 28. – 30. i 38. – 42. Zakona o parničnom postupku. Sud se može nalaziti u mjestu boravišta, u mjestu prebivališta dužnika ili, primjerice, na području na kojem se nalazi imovina. Kad je riječ o odnosima roditelja i djece, nadležan je sud koji se nalazi u mjestu boravišta vjerovnika.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.