Mirenje

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Tijela nadležna za primanje zahtjeva u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. Direktive, kao što je navedeno u članku 68.a Zakona br. 97/1963 o međunarodnom privatnom pravu i postupovnom pravu, kako je izmijenjen, ako su ispunjeni uvjeti iz tog Zakona:

(a) Regionalni sud u Bratislavi ako je riječ o bračnim sporovima;

(b) okružni sud nadležan prema mjestu prebivališta djeteta ili, u suprotnom, okružni sud nadležan prema mjestu boravišta djeteta. Ako takav sud ne postoji, tijelo koje je nadležno za pitanja skrbništva ili kontakta jest Okružni sud Bratislava I;

(c) sud koji je nadležan naložiti izvršenje odluke ili izdati odobrenje za izvršenje ako sudsku nadležnost nije moguće utvrditi u skladu s točkom (b). U slučaju odluka koje nije potrebno izvršiti, nadležan je redovni sud koji je nadležan u odnosu na osobu protiv koje se odluka treba priznati; ako takav sud ne postoji, nadležan je Okružni sud u Trnavi.

Posljednji put ažurirano: 24/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.