Mirenje

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o mirenju u građanskim i trgovačkim stvarima (Službeni list Republike Slovenije br. 56/2008 od 6. lipnja 2008.) stranke se mogu dogovoriti da se sporazum o rješavanju spora sastavi u obliku neposredno izvršne javnobilježničke isprave, sudske nagodbe ili arbitražne odluke na temelju nagodbe.

1. Sastavljanje neposredno izvršne javnobilježničke isprave:

Za sastavljanje neposredno izvršne javnobilježničke isprave odgovorni su javni bilježnici (članci 2. i 3. Zakona o javnom bilježništvu, Službeni list Republike Slovenije br. 2/2007 – treća službena konsolidirana verzija s naknadnim izmjenama u Službenim listovima br. 33/2007 i br. 45/2008).

Ažurirane informacije o javnim bilježnicima mogu se dobiti od Slovenske javnobilježničke komore (Notarska zbornica Slovenije).

Posljednji put ažurirano: 28/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.