Mirenje

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Nadležni sudovi u Španjolskoj su sud koji je odobrio sporazum u slučaju izvršenja sporazuma postignutih mirenjem koje je pokrenuto dok je postupak u tijeku i prvostupanjski sud u mjestu potpisivanja sporazuma o mirenju ako je sporazum sklopljen nakon postupka mirenja.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.