Mirenje

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Mirenje


*obvezan unos

Članak 10. — Informacije o nadležnim sudovima i tijelima

Nadležna tijela, u skladu s člankom 6. stavkom 3.: okružni sudovi (tingsrätterna). Nadležni sud određuje se na temelju mjesta sklapanja sporazuma o mirenju. Ako nadležni sud nije određen na temelju toga, primjerice ako je sporazum sklopljen izvan Švedske, nadležan je okružni sud u Värmlandu. Zahtjev za proglašenje izvršnosti podnosi se okružnom sudu na čijem području nadležnosti stranka ima uobičajeno boravište.

Ako nijedna stranka nema uobičajeno boravište u Švedskoj, nadležan je okružni sud u Värmlandu.

Värmlands tingsrätt
Poštanska adresa: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Telefon: + 46 (0)54 14 84 00
E-adresa: varmlands.tingsratt@dom.se

Posljednji put ažurirano: 16/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.