Mirenje

Nacionalne informacije povezane s Direktivom 2008/52/EZ

Opće informacije

Direktivom 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima nastoji se olakšati pristup alternativnom načinu rješavanja sporova te podupirati mirno rješavanje sporova poticanjem na uporabu mirenja i uravnoteženog odnosa između mirenja i sudskih postupaka.

Nadležna su tijela, u skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive, ona tijela koja su nadležna za primanje zahtjeva kojim se traži da se sadržaj pisanog sporazuma koji je rezultat mirenja proglasi izvršivim.

Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Direktive.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.