Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Közvetítés (mediáció)

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Anglia és Wales

Közvetítés (mediáció)


*kötelező választás

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

Amennyiben másik EU-tagállamban korábban végrehajthatóvá nem nyilvánított, határokon átnyúló, közvetítés eredményeként létrejött megállapodást kíván Angliában vagy Walesben végrehajtatni, akkor ezt az alábbi eljárás szerint kell kérelmeznie:

• Ha Ön peres fél a közvetítés tárgyát képező jogvitához kapcsolódó, angliai vagy walesi bíróság előtt folyó eljárásban, akkor a kérelmet az adott bírósághoz kell benyújtania.

• Ha Ön nem peres fél a közvetítés tárgyát képező jogvitához kapcsolódó, angliai vagy walesi bíróság előtt folyó eljárásban, és a közvetítés polgári és kereskedelmi ügyet érint (a családjogi ügyek nem tartoznak ide), akkor a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását vagy a Felsőbíróságnál (High Court) vagy az alábbi linken felsorolt egyéb, polgári ügyekkel foglalkozóként megjelölt bíróságok közül azoknál kérelmezheti, amelyek egy vonatkozó ügyben joghatósággal rendelkeznének, amennyiben e vonatkozó ügyben eljárás (nem pedig közvetítés) indult volna. Benyújthatja például a kérelmet az egyik fél vagy több fél lakóhelye/székhelye szerint illetékes bírósághoz vagy – amennyiben a közvetítés tárgyát képező ügy földtulajdonnal kapcsolatos – az ingatlan helye szerint illetékes kerületi bírósághoz.

• Ha Ön nem peres fél a közvetítés tárgyát képező jogvitához kapcsolódó, angliai vagy walesi bíróság előtt folyóeljárásban, és a közvetítés családjogi ügyet érint, akkor a kérelmet a linken felsorolt, családjogi ügyekkel foglalkozóként megjelölt bíróságok közül azokhoz nyújthatja be, amelyek egy vonatkozó ügyben joghatósággal rendelkeznének, amennyiben e vonatkozó ügyben eljárás (nem pedig közvetítés) indult volna. Mivel a bírósági joghatóság kérdése családjogi ügyekben meglehetősen szorosan összefügg a jogvita, illetve a megállapodás tartalmával, az érdekelt feleknek célszerű az egyik fél vagy több fél lakóhelye szerint illetékes valamely bíróságnál tájékoztatást kérniük. Az érdekelt felek angliai vagy walesi családjogi ügyvédtől is kérhetnek jogi tanácsot a megfelelő bíróság kiválasztásához.

Amennyiben másik uniós tagállamban korábban végrehajthatóvá nyilvánított, határokon átnyúló, közvetítés eredményeként létrejött megállapodást kíván Angliában vagy Walesben végrehajtatni, akkor ezt:

Polgári és kereskedelmi (nem családjogi) ügyek esetében a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 12-i 1215/2012/EK tanácsi rendeletben (átdolgozás) meghatározottak szerint kell kérelmeznie, és a kérelmet csak a Felsőbírósághoz (High Court of Justice) kell benyújtania;

Családjogi ügyek esetében:

i. Az említett, 2012. december 12-i 1215/2000/EK tanácsi rendeletben; és/vagy

ii. a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározottak szerint kell kérelmeznie.

Az illetékes bíróságok legfrissebb listája az alábbi linken található: Court and Tribunal Finder (Bírósági és törvényszéki kereső)

Utolsó frissítés: 12/04/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.