Közvetítés (mediáció)

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Románia

Közvetítés (mediáció)


*kötelező választás

10. cikk – Tájékoztatás az illetékes bíróságokról és hatóságokról

A közvetítésről és a közvetítői szakma szervezéséről szóló, módosított és kiegészített 192/2006. sz. törvény 58. és 59. cikke értelmében, amennyiben a konfliktusban érintett felek megállapodásra jutottak, írásbeli megállapodás köthető, amely tartalmazza a megállapodás szerinti valamennyi kikötést, és amely magánokiratnak minősül. Főszabály szerint a megállapodást a közvetítő készíti el, kivéve azokat az eseteket, amikor a felek és a közvetítő másként állapodnak meg.

A felek megállapodása nem tartalmazhat a joggal és a közrenddel ellentétes rendelkezéseket. Amennyiben a törvény anyagi és alaki feltételeket ír elő, a közvetítői megállapodás jogszerűségét a felek ügyvédei vagy közjegyző, vagy – amennyiben a közvetítés során segítséget kaptak – a közvetítő által a felek egyetértésével választott másik ügyvéd vagy közjegyző is igazolhatja és hitelesítheti.

A felek ügyvédei, közjegyző vagy a közvetítő által a felek egyetértésével választott ügyvéd vagy közjegyző által igazolt és hitelesített, közvetítés eredményeként létrejött megállapodás végrehajtható.

Amennyiben a közvetítői eljárás tárgyát képező vita tulajdonjog átruházására, valamint egyéb dologi jogi, megosztási és öröklési ügyekre vonatkozik, amelynek hiányában a megállapodás semmis, a közvetítő által megszövegezett, a közvetítés eredményeként létrejött megállapodást bemutatják a közjegyzőnek vagy a bíróságnak annak érdekében, hogy az a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás alapján ellenőrizze az anyagi és alaki feltételeket a törvényben meghatározott eljárások alkalmazásával, és adott esetben a jogi eljárásokra vonatkozóan közokiratot vagy ítéletet bocsásson ki. A közvetítési megállapodásokat ellenőrzik a tartalmi és formai feltételek teljesülése szempontjából; a közjegyző vagy a bíróság adott esetben a felek egyetértésével módosíthatja vagy kiegészítheti azokat. A közvetítőt ezek a kötelezettségek, valamint a közvetítés eredményeként létrejött megállapodással létesített, módosított vagy megszűnt, ingatlanon fennálló dologi jogok kötik. Ezek a kötelezettségek minden olyan esetben alkalmazandók, amikor a törvény tartalmi és alaki követelmények teljesítését írja elő, melyek hiányában a megállapodás semmis. Amennyiben a törvény előírja a közzététel feltételeinek teljesülését, a közjegyző vagy a bíróság kéri, hogy a hitelesített szerződést vagy bírósági ítéletet jegyezzék be az ingatlan-nyilvántartásba.

A felek által kötött egyezség kötelező erejű.

A felek kérhetik a közjegyzőtől az egyezség hitelesítését. A közjegyző által kiállított, a közvetítői megállapodásban foglalt egyezséget hitelesítő okirat végrehajtható. Amennyiben a közvetítői megállapodás öröklési üggyel kapcsolatos, és azt az öröklési bizonyítvány kiállítása előtt kötötték meg, a közjegyző rendelkezik hatáskörrel.

A felek a bíróság előtt megjelenhetnek abból a célból, hogy az egyezségüket jóváhagyó ítéletet kérjenek. Az illetékes hatóság vagy az a helyi bíróság, amelynek illetékességi területén bármelyik fél lakóhelye/tartózkodási helye/bejegyzett székhelye található, vagy az az illetékes helyi bíróság, amelynek illetékességi területén a közvetítői megállapodást megkötötték. A felek egyezségét jóváhagyó határozatot zárt ülés keretében hozzák meg, és az végrehajtható, a polgári perrendtartás 438–441. cikke ennek megfelelően alkalmazandó.

A közvetítésről és a közvetítői szakma szervezéséről szóló, módosított 192/2006. sz. törvény 63. cikke értelmében, ha a jogvitát közvetítés útján rendezték, a bíróság a felek kérelmére és a jogi feltételek tiszteletben tartása mellett a felek közötti egyezséget (a továbbiakban: ügylet) megállapító határozatot hoz, a polgári perrendtartás 438-441. cikkének megfelelően. Az ügylet írásban jön létre, és az ítélet rendelkező részét képezi. A törvénynek megfelelően meghozott, jóváhagyásról szóló határozat végrehajtható.

Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban a fenti kérelmek (1) és (2) bekezdés szerinti átvételére hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok a következők: helyi bíróságok; törvényszékek; ítélőtáblák; a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék.

A közvetítők és közjegyzők jegyzéke megtalálható az európai igazságügyi portálon:

  • Közvetítőt keres itt
  • Közjegyzőt keres itt
Utolsó frissítés: 26/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.