Медиация

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Spanyolország

Közvetítés (mediáció)


*kötelező választás

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

В Испания компетентните съдилища са съдът, одобрил споразумението, в случай на изпълнение на споразумения, постигнати в резултат на процедурата по медиация, започната по време на висящо производство, и първоинстанционните съдилища по мястото на подписване на споразумението, постигнато в резултат на медиация, в случай на споразумения, сключени съгласно процедура по медиация.

Последна актуализация: 12/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.