Tarpininkavimas

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Pagal 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų 6 straipsnio 3 dalį gali būti teikiama ši informacija:

norėdami gauti dokumentą, kuriuo per mediacijos procedūrą sudarytas raštiškas susitarimas paskelbiamas vykdytinu, mediacijos šalys gali kreiptis į notarą (Notar). Jos gali sudaryti tokį susitarimą tiesiogiai atvykusios pas notarą arba pateikti jam anksčiau sudarytą raštišką susitarimą notariškai patvirtinti priimant oficialų dokumentą pagal Notarų kodekso (Notariatsordnung) 54 straipsnį. Be to, bet kuriame apylinkės teisme (Bezirksgericht) gali būti sudarytas teisminis susitarimas dėl mediacijos būdu pasiekto raštiško susitarimo civilinės bylos klausimu.

Paskutinis naujinimas: 10/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.