Tarpininkavimas

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Teisminės institucijos, komptetentingos prireikus vykdyti taikomojo tarpininkavimo susitarimus, yra: taikos teisėjas, policijos teisėjas, pirmosios instancijos teismas, komercinių bylų teismas, darbo ginčų teismas, apeliacinis teismas, darbo teismas ir, supaprastinto proceso atveju, teismo pirmininkas.

Remiantis 1803 m. kovo 16 d. Notariato įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, vienintelė neteisminė institucija, galinti prireikus vykdyti taikomojo tarpininkavimo susitarimą, yra notaras.

Paskutinis naujinimas: 17/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.