Tarpininkavimas

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Nacionalinę teisę PDF (1069 Kb) bg


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Bulgarija

Mediacija


*būtina nurodyti

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Institucijos, kompetentingos priimti prašymus pagal Direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, yra apylinkės teismai.

Taikinamojo tarpininkavimo įstatymo 18 straipsnio „Susitarimo vykdomumas“ 1 dalyje nustatyta, kad tarpininkavimo būdu pasiektas susitarimas dėl teisinio ginčo turi teisminio susitarimo galią ir turi būti patvirtintas apylinkės teismo.

Taikinamojo tarpininkavimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad susitarimą patvirtinus šalims, jį dar patvirtina teismas, jeigu jis neprieštarauja Tarpininkavimo įstatymui arba pripažintiems etikos principams.

Paskutinis naujinimas: 26/09/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.