Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Tarpininkavimas

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Anglija ir Velsas

Mediacija


*būtina nurodyti

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųispanųčekųdanųvokiečiųestųgraikųprancūzųkroatųitalųlatviųvengrųmaltiečiųnyderlandųlenkųportugalųrumunųslovakųslovėnųsuomiųšvedų.

Norėdami, kad ES tarpvalstybinio taikinamojo tarpininkavimo susitarimas, kuris nebuvo paskelbtas vykdytinu kitoje ES valstybėje narėje, būtų vykdomas Anglijoje ir Velse, turite pateikti atitinkamą prašymą pagal toliau išdėstytą procedūrą.

• Jei dalyvaujate Anglijos ir Velso teismo procese, susijusiame su taikinamojo tarpininkavimo metu nagrinėtu ginču, prašymą turite pateikti šiam teismui.

• Jei nedalyvaujate Anglijos ir Vesto teismo procese, o taikinamasis tarpininkavimas vyko dėl civilinės ar komercinės bylos (išskyrus šeimos bylas), prašymą paskelbti taikinamojo tarpininkavimo susitarimą vykdytinu turite pateikti Aukštajam teismui (High Court) arba bet kuriam iš toliau išvardytų civilines bylas nagrinėjančių teismų, kurie būtų kompetentingi nagrinėti susijusį ginčą teismo proceso, o ne taikomojo tarpininkavimo, atveju. Pavyzdžiui, galite pateikti prašymą teismui, turinčiam kompetenciją vienos ar kelių šalių gyvenamojoje vietoje, o jei taikinamuoju tarpininkavimu spręstas ginčas susijęs su žeme – jos buvimo teritorijoje kompetentingam teismui.

• Jei nedalyvaujate Anglijos ir Velso teismo procese, o taikinamasis tarpininkavimas vyko dėl šeimos bylos, prašymą turite pateikti šeimos bylas nagrinėjančiam teismui, kuris būtų kompetentingas nagrinėti susijusį ginčą teismo proceso, o ne taikomojo tarpininkavimo atveju. Kadangi tai, kuris teismas yra kompetentingas, labai priklauso nuo ginčo ar susitarimo turinio pobūdžio, suinteresuotos šalys turėtų šiuo klausimu kreiptis į vienos ar kelių šalių gyvenamojoje vietoje kompetentingą teismą. Be to, dėl kompetentingo teismo suinteresuotos šalys gali pasikonsultuoti su Anglijos ir Velso šeimos teisės srities advokatu.

Norėdami, kad ES tarpvalstybinio taikinamojo tarpininkavimo susitarimas, kuris buvo pripažintas vykdytinu kitoje ES valstybėje narėje, būtų vykdomas Anglijoje ir Velse, turite pateikti atitinkamą prašymą pagal toliau išdėstytą procedūrą.

Civilinių ir komercinių (išskyrus šeimos) bylų atveju pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija). Prašymą galima pateikti tik Aukštajam teisingumo teismui (High Court of Justice).

Šeimos bylų atveju:

i. pagal minėtą 2012 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1215/2012 ir (arba)

ii. pagal 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo.

Naujausia informacija apie teismų kompetenciją pateikiama svetainėje Court and Tribunal Finder.

Paskutinis naujinimas: 12/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.