Tarpininkavimas

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Mediacija


*būtina nurodyti

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Kam priklauso kompetencija priimti prašymus pripažinti susitarimą vykdytinu, priklauso nuo to, kaip susitarta per tarpininkavimą. Tarpininkavimo būdu pasiekti susitarimai yra vykdomi pagal bendrąsias taisykles.

Todėl Vokietijoje tarpininkavimo susitarimas gali vyti vykdomas tik tuomet, jei jis sudarytas arba patvirtintas teismo (Civilinio proceso kodekso (ZPO) 794 straipsnio 1 dalies 1 punktas; Įstatymo dėl proceso šeimos bylose ir ypatingosios teisenos atvejais (FamFG) 88 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 156 straipsnio 2 dalis; FamFG 86 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 36 straipsnis), jei jis sudarytas kaip vykdytinas notarinis dokumentas (Civilinio proceso kodekso 794 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 797 straipsnis; FamFG 86 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Civilinio proceso kodekso 794 straipsnio 1 dalies 5 punktas), kaip vykdytinas Jaunimo reikalų tarnybos dokumentas dėl išlaikymo (Socialinės apsaugos kodekso VIII tomo dėl vaikų ir jaunimo reikalų (SGB VIII) 59 straipsnio 1 dalies 3–4 punktai ir 60 straipsnis) kaip vykdytinu pripažintas advokato dokumentas (Civilinio proceso kodekso 794 straipsnio 1 dalies 4b punktas ir 796b straipsnis) arba kaip vykdytinas pripažintų ginčų sprendimo įstaigų dokumentas (Civilinio proceso kodekso 794 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 9797a straipsnis). Kompetentingas teismas, notaras arba ginčų sprendimo įstaigos vietos apylinkės teismas nustatomas pagal bendrąsias kompetencijos nustatymo taisykles.

Jei tarpininkavimo būdu pasiektas susitarimas nebuvo sudarytas reikiamos formos, kad būtų tiesiogiai vykdytinas, jo nuostatos turi būti pateiktos pagal bendrąją tvarką kompetentingam teismui, kad jis pripažintų susitarimą vykdytinu.

Paskutinis naujinimas: 15/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.