Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Tarpininkavimas

Gibraltaras

Turinį pateikė
Gibraltaras

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Prašymai paskelbti taikomojo tarpininkavimo susitarimą vykdytinu pateikiami teisingumo ministrui šiuo adresu:

Ministry of Health, Care and Justice

St Bernard's Hospital

GX11 1AA

Gibraltaras

Telefonas + 350 2000 7011

Faksas + 350 2005 9942

Paskutinis naujinimas: 16/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.