Tarpininkavimas

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Pagal Įstatymo Nr. 97/1963 dėl tarptautinės privatinės ir proceso teisės (su pakeitimais) 68a straipsnį institucijos, kompetentingos priimti prašymus pagal direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, yra šios, jeigu yra įvykdytos tame įstatyme nustatytos sąlygos:

a) Bratislavos apygardos teismas santuokos bylose, bylose dėl vaiko kilmės nustatymo ir įvaikinimo bylose;

b) apylinkės teismas, turintis jurisdikciją pagal vaiko gyvenamąją vietą, arba, jeigu tokio teismo nėra, apylinkės teismas, turintis jurisdikciją pagal dabartinę vaiko buvimo vietą. Jeigu tokio teismo nėra, nagrinėti bylas dėl globos ar teisės bendrauti su vaiku yra kompetentingas Bratislavos II miesto teismas;

c) teismas, turintis kompetenciją nurodyti vykdyti sprendimą arba suteikti leidimą pradėti vykdymą (Banska Bistricos apylinkės teismas), jeigu pagal b punktą teismo jurisdikcijos nustatyti neįmanoma. Kai nebūtinas priverstinis sprendimo vykdymas, kompetentinga institucija yra bendrosios kompetencijos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso asmuo, kurio nenaudai priimtas sprendimas turi būti pripažintas; jeigu tokio teismo nėra, tokiu atveju kompetentingas teismas yra Trnavos apylinkės teismas.

Paskutinis naujinimas: 09/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.