Tarpininkavimas

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Mediacija


*būtina nurodyti

10 straipsnis. Informacija apie kompetentingus teismus ar institucijas

Pagal Įstatymo Nr. 97/1963 dėl tarptautinės privatinės ir proceso teisės (su pakeitimais) 68a straipsnį institucijos, kompetentingos priimti prašymus pagal direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, yra šios, jeigu yra įvykdytos įstatyme nustatytos sąlygos:

a) Bratislavos apygardos teismas (santuokos bylos);

b) apylinkės teismas, turintis jurisdikciją pagal vaiko gyvenamąją vietą, arba, jeigu tokios jurisdikcijos neturima, apylinkės teismas, turintis jurisdikciją pagal dabartinę gyvenamąją vaiko vietą. Jeigu tokio teismo nėra, nagrinėti bylas dėl globos ir matymosi su vaiku kompetencija tenka apylinkės teismui Okresný súd Bratislava I.

c) teismas, turintis kompetenciją spręsti dėl sprendimo vykdymo arba suteikti leidimą pradėti vykdymą, jeigu pagal b punktą neįmanoma nustatyti teismo jurisdikcijos. Kai sprendimo vykdyti nereikia, kompetentinga institucija yra bendrosios kompetencijos teismas, kuris turi jurisdikciją asmens, dėl kurio priimtas sprendimas turi būti pripažintas, atžvilgiu; jeigu tokio teismo nėra, tokiu atveju kompetentingas teismas yra apylinkės teismas Okresný súd Trnava.

Paskutinis naujinimas: 25/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.