Starpniecība

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Mediācija


*jāaizpilda obligāti

10. pants — Informācija par kompetentām tiesām vai iestādēm

Horvātijā pieņemt pieteikumus atbilstīgi 6. panta 1. un 2. punktam ir šādu iestāžu kompetencē:

- lietās par jautājumiem, kas ir komerctiesu kompetencē –

Zagrebas Komerctiesa (Trgovački sud u Zagrebu)

Amruševa 2/2 (ieeja no Petrinjska ulica 8)

10000 Zagreb

Tālrunis: + 385 1 4897 222

Fakss: +385 1 4920 871

E-pasts: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Tīmekļa vietne: https://sudovi.hr/hr/tszg

- visās pārējās lietās –

Zagrebas Apgabaltiesa (Županijski sud u Zagrebu)

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

Tālrunis: +385 1 4801 111

Fakss: +385 1 4920 260

E-pasts: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Tīmekļa vietne: https://sudovi.hr/hr/zszg

Lapa atjaunināta: 15/08/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.