Medjazzjoni

Informazzjoni nazzjonali dwar id-Direttiva 2008/52/KE.

Informazzjoni ġenerali

Id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta' medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali għandha bħala għan li tiffaċilita l-aċċess għar-riżoluzzjoni alternattiva tad-disputi u biex tippromwovi r-riżoluzzjoni amikevoli tad-disputi billi tinkoraġġixxi l-użu tal-medjazzjoni u billi tiżgura relazzjoni bbilanċjata bejn il-medjazzjoni u l-proċedimenti ġudizzjarji.

L-awtoritajiet kompetenti, skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva huma l-awtoritajiet kompetenti biex jirċievu talbiet li jitolbuhom li l-kontenut ta' ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni jsir infurzabbli.

Id-Direttiva tapplika bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea ħlief għad-Danimarka.

Il-Portal Ewropew tal-e-Ġustizzja jipprovdik b'informazzjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

Ħolqa relatata

Is-sit web ARKIVJAT tal-ATLAS Ġudizzjarju Ewropew (magħluq fit-30 ta' Settembru 2017)


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Medjazzjoni


*input mandatarju
L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.