Medjazzjoni

Belġju

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Belġju

Medjazzjoni


*input mandatarju

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-“qrati” li għandhom ġurisdizzjoni sabiex jinfurzaw ftehim ta’ medjazzjoni, jekk dan ikun meħtieġ, huma: justice of the peace (ġudikant lajk), maġistrat (imħallef tal-qorti tal-pulizija), qorti tal-prim’istanza, qorti kummerċjali, tribunal tal-impjiegi, qorti tal-appell, qorti tax-xogħol u, fil-każ ta’ proċeduri interlokutorji, il-president tal-qorti.

L-unika “awtorità oħra” li tista’, jekk dan ikun meħtieġ, tinforza ftehim ta’ medjazzjoni huwa nutar, fuq il-bażi tal-Artikolu 19(1) tal-Att dwar il-Professjoni Notarili tas-16 ta’ Marzu 1803.

L-aħħar aġġornament: 17/06/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.