Medjazzjoni

Iċ-Ċekja

Il-kontenut ipprovdut minn
Iċ-Ċekja

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Fir-Repubblika Ċeka, l-awtoritajiet li għandhom il-kompetenza sabiex jirċievu talbiet skont l-Artikolu 6(1) u (2) tad-Direttiva huma:

- il-qrati distrettwali kollha għal kwistjonijiet li għalihom għandhom ġurisdizzjoni ratione materiae skont il-liġi proċedurali nazzjonali;
- il-qrati reġjonali kollha għal kwistjonijiet li għalihom għandhom ġurisdizzjoni ratione materiae skont il-liġi proċedurali nazzjonali;
- in- nutara kollha.

L-aħħar aġġornament: 11/12/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.