Medjazzjoni

Estonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

Id-Direttiva dwar il-Medjazzjoni 2008/52/KE ġiet trasposta fil-liġi Estonjana permezz tal- Att dwar il-Konċiljazzjoni.


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Estonja

Medjazzjoni


*input mandatarju

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Għandha tiġi ppreżentata talba li ftehim bil-miktub li jirriżulta minħabba li l-medjazzjoni issir infurzabbli lill-qorti tal-kontea (maakohus) li fil-ġuriżdizzjoni tagħha saret il-medjazzjoni. Tista’ ssib id-dettalji ta’ kuntatt għall-qrati tal-kontea fuq is-Sit web tal-Qrati. Ikollok tħallas tariffa lill-istat ta’ €50.

Ftehim li jintlaħaq minħabba proċedimenti ta’ konċiljazzjoni mmexxija minn avukat ġuramentat jew nutar (Taqsima 2(2) u (3) tal-Att dwar il-Konċiljazzjoni) jista’ jkun awtentiċizzat ukoll minn nutar. Tista’ ssib id-dettalji ta’ kuntatt tan-nutara billi tagħfas fuq il-ħolqa ‘Sib nutar’. Ikollok tħallas tariffa lin-nutar ta’ €51.13.

L-infurzabilità tal-ftehimiet hija regolata mit-Taqsima 14 tal-Att dwar il-Konċiljazzjoni. Il-proċess li l-ftehimiet isiru infurzabbli minn qorti huwa regolat mit-Taqsimiet 6271 u 6272 tal- Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Nutar jawtentiċizza ftehim f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Att dwar in-Notarizzazzjoni u jobbliga lid-debitur jaċċetta l-infurzar obbligatorju immedjat.

L-aħħar aġġornament: 29/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.