Medjazzjoni

Irlanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Irlanda

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

1. Fejn qorti li quddiemha titressaq kawża tistieden lill-partijiet biex jirrikorru għall-medjazzjoni, u jirriżulta ftehim minn dik il-medjazzjoni, dik il-qorti hija kompetenti li tirċievi talba għall-eżegwibbiltà tal-ftehim.

2. Fil-każijiet l-oħra kollha, il-Master of the High Court huwa l-awtorità kompetenti biex jilqa' talbiet ta' eżegwibbiltà.

L-aħħar aġġornament: 31/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.