Medjazzjoni

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

B’referenza speċifika għall-informazzjoni skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva Komunitarja, qed jiġi ppreċiżat li skont l-Artikolu 12(1) tad-Digriet Leġiżlattiv 28/2010, fit-tilwimiet transkonfinali skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju, il-verbal irid jiġi approvat mill-Imħallef li jippresjedi t-tribunal fil-ġuriżidizzjoni fejn irid jiġi eżegwit il-ftehim.

L-aħħar aġġornament: 24/05/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.