Medjazzjoni

Litwanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Litwanja

Medjazzjoni


*input mandatarju

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Skont l-Artikolu 6(3) tal-Liġi dwar il-medjazzjoni konċiljatorja f'tilwim ċivili tar-Repubblika tal-Litwanja, adottata fil-15 ta' Lulju 2008, meta tilwima li tkun qed tiġi solvuta permezz ta' medjazzjoni konċiljatorja ma tkun fl-istess ħin pendenti l-qorti, is-soluzzjoni tista' tiġi ppreżentata l-qorti għall-approvazzjoni skont il-proċedura ssemplifikata stipulata fil-Kapitolu XXXIX tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili tar-Repubblika tal-Litwanja wara talba miż-żewġ partijiet fit-tilwima. It-talba għall-approvazzjoni ta' soluzzjoni tiġi ppreżentata lil qorti distrettwali magħżula mill-partijiet fit-tilwima fid-distrett fejn waħda mill-partijiet tkun residenti jew ikollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.