Medjazzjoni

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Il-qrati jew l-awtoritajiet l-oħra li ġejjin għandhom il-kompetenza sabiex jirċievu talbiet skont l-Artikolu 6(1) u (2):

I Qrati:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Gerechtshof Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Gerechtshof Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Ftehim milħuq mill-partijiet jista’, jekk huma jitolbu dan, jiġi stabbilit f’att notarili, li mbagħad jista’ jiġi infurzat fil-Pajjiżi l-Baxxi skont l-Artikolu 430(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Rv).

Għal lista tal-indirizzi tal-uffiċċji kollha tan-nutara fil-Pajjiżi l-Baxxi, ara: Sib nutar

L-aħħar aġġornament: 16/05/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.