Medjazzjoni

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Polonja

Medjazzjoni


*input mandatarju

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Skont l-Artikolu 18313 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-awtorità b'kompetenza biex tilqà talbiet għall-eżekuzzjoni ta' ftehim bil-miktub wara medjazzjoni hija:

- F'każ ta' medjazzjoni ordnata minn qorti: il-qorti li tkun qed tisma l-kawża,

- F'każ ta' medjazzjoni mhux ordnata minn qorti (kuntrattwali): il-qorti li jkollha kompetenza teżamina l-kawża skont ġuriżdizzjoni ġenerali jew esklużiva, i.e. skont l-Artikoli 28 sa 30 u 38 sa 42 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili. Il-qorti tista tinsab fil-post ta' residenza, fejn huwa domiċiljat id-debitur, jew, pereżempju, fiż-żona fejn tinsab il-propjetà. Fir-rigward ta' relazzjonijiet bejn il-ġenituri u t-tfal, hija l-qorti fejn huwa residenti l-kreditur.

L-aħħar aġġornament: 05/06/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.