Medjazzjoni

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Svezja

Medjazzjoni


*input mandatarju

L-Artikolu 10 – Informazzjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti

L-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 6.3: il-qrati distrettwali (tingsrätterna). Liema qorti distrettwali hija kompetenti jiddependi fuq fejn jiġi konkluż il-ftehim ta' medjazzjoni. Jekk ma jkunx hemm qorti kompetenti skont din ir-regola, pereżempju meta l-ftehim jiġi konkluż barra l-Isvezja, il-qorti distrettwali ta' Värmland hija kompetenti. Rikors għal dikjarazzjoni ta' eżekuzzjoni għandu jsir lill-qorti distrettwali li jkollha ġurisdizzjoni fuq iż-żona fejn wieħed mill-partijiet ikollu residenza abitwali.

Jekk l-ebda waħda mill-partijiet ma jkollha residenza abitwali fl-Isvezja, il-Qorti Distrettwali ta' Värmland għandu jkollha l-ġurisidzzjoni.

Värmlands tingsrätt
Indirizz postali: Box 188 SE-651 05 Karlstad
Tel: + 46 (0)54 14 84 00
Email: varmlands.tingsratt@dom.se

L-aħħar aġġornament: 30/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.