Bemiddeling/mediation

Nationale informatie over Richtlijn 2008/52/EG

Algemene informatie

Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken heeft ten doel de toegang tot de alternatieve geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke schikking van geschillen te bevorderen, door het gebruik van bemiddeling/mediation aan te moedigen en te zorgen voor een evenwichtige samenhang tussen bemiddeling/mediation en behandeling in rechte.

De overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de richtlijn bevoegde instanties zijn de instanties die bevoegd zijn om verzoeken om de inhoud van een via bemiddeling/mediation bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar te maken, in ontvangst te nemen.

De richtlijn is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie behalve Denemarken.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de richtlijn.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Link

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bemiddeling


*verplichte invoer
Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.